Copy, dokumentationer, rapporter,och uppsatser

Copy

Jag producerade 2014-2016 tillsammans med Corren en bilaga för Linköpings Regnbågsvecka.  

Dokumentation

På uppdrag av Linköpings kommun dokumenterade jag en konferens om Romers rättigheter i december 2011. Konferensen anordnades av Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötland. Dokumentationen går att läsa nedan i sin helhet. Romers rätt

Rapporter

Under hösten 2012 arbetade jag med en rapport på uppdrag av RFSL Linköping om hur arbete med hedersproblematik kan inkluderas i den ordinarie verksamheten. Öppenhetsdoktrinens konsekvenser