Föreläser

Föreläsare

Jag har föreläst professionellt sedan 2008 och har över 100 timmar i ryggen. Mitt främsta område är skärningspunkten mellan mänskliga rättigheter och kultur samt hur kultur kan användas som pedagogisk metod för att diskutera normer, identitet och makt. Som föreläsare har jag föreläst på universitet, för yrkesverksamma inom olika discipliner och för ungdomar.  Priserna för föreläsningar är flexibla utefter faktorer som förarbete, förutsättningar hos arrangören och så vidare men generellt gäller:

En timmes föreläsning: 8000

Två timmar: 10 000

Halvdag: 15 000

Heldag: 20 000

Dessa priser är exklusive moms, resa och uppehälle. Jag har även specifika Tjänster för museer och kulturinstitutioner

Jag föreläser främst om: Makt, Kultur, och om HBTQ. Se de separata rubrikerna för mer information, jag kan även skräddarsy föreläsningar på beställning.

HBTQ


Bakgrund

Jag har jobbat som projektledare, skribent och föreläsare med HBTQ-frågor sedan 2008. Under dessa år har jag fokuserat mig på ett antal specialämnen: HBTQ och heder, Hiv och ohälsa hos HBTQ-gruppen samt inre maktstrukturer. Jag kan även uttala mig som expert inom dessa områden, i panelsamtal eller liknande sammanhang.


Jag erbjuder föreläsningar inom dessa områden:

 • Ohälsa och riskfaktorer hos HBTQ-personer
 • Hiv idag - medicinska och tekniska framsteg
 • HBTQ och Heder - vad kan jag göra i min yrkesroll?
 • HBTQ och makt - normer inom HBTQ-spektrumet och dess effekter.
 • Pride


  Bakgrund

  Jag är skribent och kulturvetare speciellt inriktad på gestaltningen av samkönat begär och könsöverskridande i historia och nutid. Jag föreläser, skriver och deltar i samtal kring sitt ämne vid olika tillfällen.Här är några tänkbara titlar på offentliga föreläsningar i samband med pridefiranden.

  Jag  även  van föreläsare och utbildare för personalgrupper inom skola, vård och omsorg samt inom kultursektorn. Jag har tagit fram två pridepaket, dels för museer och dels för bibliotek. Här är några exempel på rubriker som passar för yrkesgrupper:

  • Med kultur som läromedel – så pratar du om normer med barn, tonåringar och vuxna
  • Normer i samhället – en föreläsning med normkritiska pedagogiktips
  • Grunden i normedveten pedagogik
  • Vilka glasögon använder du? – Hur normer påverkar vår syn på historia

  Dessutom skräddarsyr jag även utbildningar och föreläsningar efter kundens behov och kan presentera paketlösningar, tveka inte att höra av dig.


  Föreläsningar om gestaltningar av samkönat begär och könsöverskridande.

  HBTQ & kärlekens normer – En hissnande historia är en föreläsning om HBTQ genom historien utifrån kulturella exempel. Jag kan även tala om specifika uttryck under rubrikerna nedan.

  • Från Sapfo till Folkhammar – en odyssé över HBTQ i litteraturen
  • Elaka bögar, tragiska transpersoner och erotiska lesbiska – HBTQ och TV-serier
  • Illustrerade utanförskap och kodade meddelanden – samkönat begär i konsten
  • Bortom Brokeback Mountain – Filmer om HBTQ och vad de berättar


  Föreläsningar om makt och normer inom HBTQ-spektrumet.

  Dessa föreläsningar utgår ifrån min Masteruppsats Den Homosexuelle som den Andre - En studie av konstruerande av samkönat begär och homosexualitet i tre kulturella verk som handlar om makt och normer inom HBTQ-sprektrumet och vilka konsekvenser detta får. Jag har även arbetat som forskningsassistent vid Linköpings universitet i ett projekt där jag undersökte hur dessa normer påverkar kulturarvsinstitutioner.

  • Homonormativitet och homonationalism - normer inom HBTQ-spektrumet.
  • Varför är inte alla bögar som i Patrik 1,5? – den nya homonormativiteten
  • Den Homosexuella som den Andre - Att göra en svensk bög


  Föreläsningar om historiebruk och makt

  • Vilka glasögon använder du? – Hur normer påverkar vår syn på historia
  • Om detta må vi berätta - normer, makt och kulturarv
  • Kärnor, stjärnor, nätverk och regnbågar - familjer genom tiderna och dess politik.

  Makt


  Makt i gruppen - vad gör vi?

  Som verksam i ett community eller en social rörelse blir det efter ett tag lätt märkbart med olika fraktioner inom gruppen där vissa grupper får mer makt än andra. Detta är oundviktligt men ju mer man pratar om det ju lättare blir det att hantera. Här fokuserar vi oss på hur det uppkommer, hur det synliggörs och hur det hanteras


  Problemet med tolerans – varför orden är viktiga

  Vad är egentligen problemet med tolerans? Det beror på vem du frågar, den som tolererar eller den som blir tolererad. Vilka ord vi använder är viktigt, eftersom det är de som skapar världen. I den här föreläsningen utforskar vi interaktivt ordens betydelse och lär oss mer om varför de är viktiga.


  Norm, vaddå?

  Vad är en norm och varför ska man vara medveten om dem, kritisk till dem eller kreativ med dem? I den här föreläsningen ges en grundläggande förståelse för vad normer är, varför de är viktiga och vad man kan göra med dem.


  Norm, bemötande och makt

  Att behandla alla lika är att behandla alla lika dåligt. Alla har inte samma behov och förutsättningar. Här går vi igenom hur bemötande styrs av olika normer, uppfattningar och strukturer och hur vi kan förhålla oss till det och till vår egen maktposition och hur den påverkar oss.


  Normer, makt och glasögon

  Bilden av vad något är bygger på vad något har varit. Skönhetsideal och könsmarkörer har ändrats genom tiderna, men även bilden av vad som är svenskt och vad Sverige är. Här går vi igenom hur och varför och på vilket sätt det har skett.

  Fandomkultur och teknik


  Bakgrund

  Jag har bevakat fandomkulturen både som skribent och som forskningsassistent vid Linköpings universitet och är i första hand intresserad av hur tekniken skapar mer olika möjligheter att att samlas kring en fråga och organisera sig digitalt. Med fandomkultur menar jag när en grupp personer samlas kring en populärkulturell företeelse och diskuterar teorier, sprider material kopplat till företeelsen och skapar eget material som sprids via olika plattformar. Den plattform jag framförallt undersökt är Tumblr, men jag kan prata om andra plattformar och dess möjligheter också, framförallt hur de påverkar organiseringen inom sociala rörelser. Här nedan finns några exempel på rubriker jag kan prata under.


  Fandomkulturen som plantskola

  Populärkulturen är mer än förströelse, det är också en källa till kreativitet. Idag syns mer och mer kreatörer som har börjat sin bana inom fanfiction eller fanart till exempel. I den här föreläsningen visar jag på exempel och trender och förklarar sambanden.


  Nya plattformar - nya världar/Skapande och kreativitet i digitaliseringens spår

  Hur kan digitala plattformar användas för att skapa och sprida kultur?


  Digital aktivism - hur organiserar sig sociala rörelser idag?

  Med den nya tekniken kommer också nya sätt att organisera sig. Vilka utmaningar står det civila samhället för när individer placerar sitt engagemang på nätet istället för i föreningar?

  Kultur och betydelse


  Normer, kultur och tolkning

  Kultur har på olika sätt används som maktmedel och för att skapa en gemensam känsla, ofta grundat på falska premisser. Men tolkning är också en fråga om representation och tillhörighet och att läsa in saker utifrån perspektiv och se nya saker.


  Kärlekens normer – en hissnande historia

  Följ med på en historisk resumé i kärlekens historia och dess kulturella avtryck. Från forntid till idag har människor levt tillsammans på olika sätt och olika normer har funnits vad det gäller familjebildningar, samlevnadsnormer och sexualitet. Dessutom har det alltid skrivits och skildrats på olika sätt, utifrån detta kan vi lära oss en del om vår egen samtid. För hur moderna är vi egentligen?


  Vaddå Normal?

  Vad menar vi egentligen med begreppet normal? Vem är normal och vad är normalt? Vad som är normalt är och har varit olika. I den här föreläsningen går vi igenom mekanismerna bakom normalitets begreppet och diskuterar dess påverkan på det samhälle vi lever i.


  Med kultur som läromedel – så pratar du om normer och makt med barn, tonåringar och vuxna.

  Med den nya läroplanen kom det in krav på att prata om sex- och samlevnad i flera ämnen. Det här är föreläsningen för dig som vill eller måste men inte vet hur. Men det är inte bara lärare som behöver prata om normer, det behöver vi alla. Vi utgår från kulturella exempel för att öppna ögonen och ger konkreta exempel på hur det kan användas. Kan skräddarsys till din verksamhet eller vara av mer allmän karaktär, du bestämmer.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *