Undervisar

Pedagog

När jag gick på gymnasiet utbildade jag mig till teater- och dramalärare för barn- och ungdomar och har jobbat med olika ungdomsgrupper i olika sammanhang. Inom normmedvetenhet är jag utbildad av Kevin Kumashiro, inom Bryt!-materialet och RFSLs utbildarutbildning. Som pedagog har jag även jobbat som musiepedagog och undervisat på universitetsnivå, min främsta kompetens är att använda kulturella gestaltningar för att diskutera normer. Utifrån detta har jag ett antal workshops som jag erbjuder, läs mer på flikarna och här nedan. Mina föreläsningar går även att få som workshops. Alla utbildningar är anpassningsbara till tid, gruppantal och åldersgrupp. Rekommenderas dock för minst en timme.

Inkludering i skolan


Bakgrund

Nedanstående utbud gäller för skolungdomar inom Skapande Skola och för gymnasieelever samt folkhögskolor. För lärare samt lärarstudenter erbjuder vi dessutom kompetensutveckling inom normkritisk pedagogik, HBTQ-kunskap och likabehandling.


Ord och normer

En workshop antingen för vuxna lärare som vill lära sig mer om hur en kan använda skrivandet för att diskutera normer och strukturer, eller för barn/ungdomar som ett sätt att diskutera ordens betydelse och vilka normer som påverkar oss. Vi utgår från en kort genomgång och sedan görs det skrivövningar där ämnet belyses på olika sätt. Workshopen för skolungdomar anpassas efter lärarens önskemål för att utgå från aktuellt tema och lektionstid


Skrivarverkstad

Här ligger fokus på att finslipa det skönlitterära berättandet i olika genrer, med en genomgång om hur hur det går till och vad för olika slags böcker det finns.  Kan även kombineras med monologföreställningen ”Kärlek &Vansinne" ca 45 minuter. För de lite äldre ungdomarna finns även ”Med orden som livlina” som handlar om att skriva om svåra saker man varit med om.


Drama i vardagen

Tillsammans med eleverna så diskuterar vi inkludering, genus och diskriminering genom dramaövningar och praktiska exempel där fokus ligger på varför ojämlikheter uppstår och strukturerna bakom istället för att fokusera på de som bryter mot normerna.

Inkludera mera, kompetensutveckling för lärare


Bakgrund

I och med den nya läroplanen så ställs det högre krav på att prata om normer, sexualitet, kön och identitet i flera ämnen än tidigare. Kuppproduktion är specialiserade på att utveckla metoder för att kunna ta upp dessa ämnen i undervisningen, där kulturen är utgångspunkten. Vi utgår från era behov och kunskapsnivå och arbetar sedan fram metoder och presenterar material ni kan använda, praktiskt i er undervisning.

Hur det görs ser olika ut för olika sammanhang, det kan vara en heldag, en timme eller en hel helg. Upplägget diskuterar vi fram tillsammans med er och sedan skräddarsyr vi ett utbildningskoncept åt er.  Här kan du läsa mer om mina Föreläsningar.


Föreläsningar om pedagogik och normer

  • Med kultur som läromedel – så pratar du om normer med barn, tonåringar och vuxna
  • Normer i samhället – en föreläsning med normkritiska pedagogiktips
  • Grunden i normmedveten pedagogik
  • Vilka glasögon använder du? – Hur normer påverkar vår syn på historia


Föreläsningar om historiebruk och makt

  • Vilka glasögon använder du? – Hur normer påverkar vår syn på historia
  • Om detta må vi berätta – normer, makt och kulturarv.