Utvecklar

Jag erbjuder konsultation när du känner att du kört fast, blivit hemmablind, eller bara vill se på din verksamhet på ett nytt sätt. Kort sagt vi guidar dig till förändring, därför brukar jag kalla mig förändringsguide. I mitt förändringsarbete arbetar jag med: konceptutveckling, metodutveckling, och processledning.  Läs mer under varje rubrik.

Här är det jag utgår ifrån. 

Verktygslådan


MI-Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsstil som används för att hitta motivatorer i ett förändringsarbete.

Jag använder MI på två sätt, dels som metodutvecklingsverktyg och dels som processledningsverktyg i förändringsprocesser.


LFA - Logical Framework Approach

Är en metod inom Mål- och resultatstyrning som handlar om hur du skapar ett projekt/verksamhet som går genom hela cykeln från idé till utvärdering.

Jag använder LFA för att kvalitetssäkra projekt och utveckla verksamhet.


NVC - Non Violent Communication

Är en samtalsstil som används för skapa empatisk och ärlig kommunikation.

Jag använder NVC på två sätt, dels som metodutvecklingsverktyg och dels som processledningsverktyg i förändringsprocesser.


Normmedvetet pedagogiskt förhållningssätt

Normmedvetenhet handlar om att se hur normer påverkar oss på olika sätt och vilka normer som bidrar med positiva respektive negativa konsekvenser.

Jag använder normmedvetenhet som en pedagogisk utgångspunkt.


Diskursanalys

Diskursanalys handlar om att förstå hur saker sitter ihop och vilka resultat det ger.

Jag använder diskursanalys för att förstå världen och sammanhanget som kunden befinner sig i.


Drama & Teater

Drama är metoden, teater är det som sker på scenen.

Som utbildad drama- och teaterledare jobbar jag med drama och teater för att kunna diskutera och behandla svåra frågor, skapa sammanhållning i en grupp och öva på till exempel bemötande.