Skriver

Som skribent är jag inriktad på hur samkönat begär, hbtq, och könsöverskridande gestaltas inom kulturen. Utöver detta skriver jag om skärningspunkten mellan digitalisering, organisering och kulturarv, framförallt hur digitaliseringen har påverkat villkoren för kulturskapande och olika gruppers möjlighet till att organisera sig och sitt kulturarv.

 

Mina Böcker

Dramatik

Jag deltog 2010-2011 i projektet Ung scen/lab på Ung scen/öst där jag skrev texten “Vi borde prata kanske”. Den framfördes av Ung scen/östs ensemble juni 2011 i en repeterad reading. Ett utdrag finns att läsa här:Vi borde prata kanske
Jag är även verksam i scenkonstkollektivet Kill Your Darlings och har för dem skrivit trilogin “Allt du behöver veta om kärlek”. Den består av delarna “Leken i Kärleken”. “Kärlek rätt & schlätt” (Tillsammans med Anna Nygren), och “Kärlek & Vansinne”. Tillsammans med Anna Nygren och Elmer Molin Falkhede har jag även skrivit “Homopojken, Ärkeflatan och Bifiguren”. Under vårt samarbete med Ung scen/öst skapade jag 2014 monologen ”Pojken och Kjolen” som utforskar tonåringars förhållande till kläder och genus.

Tidigare har  jag skrivit det historiska spelet “Västerviks Rådhus” För Teaterskeppet. Det kan man läsa i sin helhet  här: Rådhuset

Veckopojkvännen

Under våren 2018 släpptes min roman Veckopojkvännen på Tallbergs Förlag.

Den beskrivs så här av förlaget:

Caspar och David träffas på Linköpings resecentrum till och ifrån olika ställen. Utan att förstå hur eller varför så  dras de till varandra och inleder en relation som får dem att pröva och ifrågasätta sina ideal och bakgrunder.

De kommer överens att pröva att bli pojkvänner för en hel vecka, de flyttar ihop och måste lära känna varandra snabbt. Hur ska deras förhållande forma sig? Vilka konflikter uppstår? Den stora konflikten mellan dem blir snarare hur de ska förhålla sig till omgivningen än till sig själva.

 

Vad läsarna har sagt om Veckopojkvännen

Jag älskar bokens skildringar av de sexuella mötena. […] Boken andra stora tillgång är en levande interaktion mellan två homosexuella (män)niskor som försöker hitta fram till en gemensam relation. Det blir så tydligt med svårigheterna i relationsskapande där vi upprepar många av våra tidiga beteendemönster, vill ha trygghet och frihet, utrymme och vara behövd. Därtill har vi hela det individualistiska och postmoderna samhället att förhålla oss till. Mitt i allt detta uppstår kärlek, konstruktion eller inte. När den finns där måste vi oss förhålla oss till det och se om där finns något bortom förälskelsen.

Läs hela recensionen på Suzann Sexeducator 

Suzann Larsdotter

Jag tycker att boken är välskriven och fin. Man bryr sig om karaktärerna och lär snabbt känna dem. Jag tror att det kan vara en viktig komma ut-bok för unga män och det känns som en genre som behövs.

Jessica Eek

En fantastisk läsupplevelse. Jag kunde inte sluta läsa. Så vacker.

Ina Nyberg Gruffman

Högtidsboken - Fira och Filosofera tillsammans i förskola och skola

Sommaren 2019 släpptes metodboken Högtidsboken, som jag har skrivit tillsammans med Karin Salmson och Johanna Ivarsson.

Den beskrivs så här:

Vill du fira högtider som du inte har firat förut? Vill du hitta nya roliga sätt att arbeta inkluderande? Vill du ha fantasifulla förslag för att uppmärksamma viktiga årsdagar? 

Barn tänker stora tankar och ställer stora frågor. Gemensamt för många olika högtider, både religiösa och kulturella, är att de ger oss möjlighet att filosofera tillsammans. Det kan vara kring tacksamhet, barns rättigheter, ljusets återkomst på våren eller en bra skörd. Att uppmärksamma olika högtider är ett sätt att fira den mångfald som finns i Sverige. Den här boken vill inspirera till hur vi kan göra vardagen festlig och inkluderande!

Vad läsarna har sagt om Högtidsboken

“Högtider är så starkt förknippad med traditioner och förväntan. Vi gör mycket i förskolans verksamhet kopplat till just traditioner. Vi behöver stanna upp och fundera vilka högtider vi har och fråga oss varför. Idag lever vi i ett samhälle i ständig förändring och förskolan är en viktig del av det. Den här boken är ett utmärkt stöd för pedagoger för att få en förståelse av vilka traditioner vi har och vilka som vi behöver förändra. Den är full av tips och kreativitet. Så bra.”

Anette Bergmasth, rektor

“Det jag uppskattar med Högtidsboken är att jag får lättare fakta som tillsammans med övningar sätter religiösa traditioner och uttryck, eller historiska temadagar, i ett enkelt och vardagsnära sammanhang. Författarna har helt enkelt hittat högtidens kärna, eller något uttryck eller attribut att bygga övningar och samtalsfrågor kring. Detta sätt att arbeta med högtiderna innebär att vi arbetar med de mjuka värdena i läroplanen i form av värdegrund, livskunskap, existentiella frågor och emotionell kompetens.”

Marie Andersen, lärare och församlingspedagog

“Högtider är så starkt förknippad med traditioner och förväntan. Vi gör mycket i förskolans verksamhet kopplat till just traditioner. Vi behöver stanna upp och fundera vilka högtider vi har och fråga oss varför. Idag lever vi i ett samhälle i ständig förändring och förskolan är en viktig del av det. Den här boken är ett utmärkt stöd för pedagoger för att få en förståelse av vilka traditioner vi har och vilka som vi behöver förändra. Den är full av tips och kreativitet. Så bra.”

Anette Bergmasth, rektor