Emil Åkerö

 

  • Utvecklar, Leder, Utbildar och Skriver om skärningspunkten mellan digitalisering, organisering och kulturarv.
  • Expert på hur samkönad sexualitet och begär mellan män gestaltas inom kulturen.
  • Filosofie Magister i Konstvetenskap och visuell kommunikation samt Filosofie Master i Kultur- och mediagestaltning.
  • Har en bakgrund som forskningsassistent, dramaledare, museipedagog och projektledare.