Om Emil

Om mig

Jag lever och andas med det här med HBTQ och kultur kan man säga. På sätt vis är det mitt jobb, men framför allt är det mitt liv. När jag började studera kulturvetenskap på Linköpings universitet fick jag en förståelse för vad jag sysslade med och sedan sena tonåren har jag riktat in mig på att skriva om, forska på och prata om gestaltningen av HBTQ-personer. Mina främsta områden är skillnaden mellan homosexualitet som identitet och samkönad begär som praktik och hur kultur kan förstås för att förstå världen omkring oss och de normer som styr. Rent konkret så arbetar jag med att göra det abstrakta konkret och eftersom jag brinner för folkbildning så är min mission att öka kunskapen i världen

Vad jag är bra på

Min bästa förmåga är att analysera och se samband för att skapa synergieffekter, mervärde och tydligt resultat. Min devis är att det blir roligare och lättare att relatera till om kulturen används som utgångspunkt för att förstå något komplext.

Examen

Filosofie master, Masterprogram i Kultur- och mediagestaltning, Linköpings universitet, 2013-2015

Filosofie Magister i Konstvetenskap och visuell kommunikation, Kulturvetarprogrammet, huvudämne: konstvetenskap, biämne: litteraturvetenskap. (Programmet innehåller även kurser i historia och filosofi). Linköpings universitet, 2006-2011

Andra akademiska kurser

Samkönat begär i historia och kultur, 7,5hpSödertörns högskola, 2014. 
Utställningskunskap
, 7,5 hp, Linköpings universitet, 2013
Museipedagogik I, 7,5 hp, Stockholms universitet, 2013
Entreprenörskap för kulturarbetare, 15 hp, Linköpings universitet, 2010.
Utställningsgestaltning i praktiken
, 7,5hp,  Linköpings universitet, 2010
Kreativt skrivande, 30 hp, Linköpings universitet, 2009-2010
Att leda lärprocesser, 
7,5 hp, Linköpings universitet, 2009
Att skriva och läsa kritik I
, 15 hp,  Linnéuniversitetet, 2008
Att skriva för scenen, 15,hp, Linnéuniversitet, 2008

Andra kurser
Auktoriserad Stockholmsguide, TEC, 2018  Certifierad Normingenjör, Add Gender, 2016 Motiverande samtal, Eva Hydén AB, 2x3 dagar, 2016. RBM/LFA, Kari Örtengren/Project Design AB, 2 dagar 2015 Auktoriserad Linköpingsguide, Linköpings guideklubb, 2012 Textlabbet, Bona Folkhögskola, 2010-2011 Ung scen/lab, dramatikerlab för ungdomar, Ung scen/öst, Handledare: Gertrud Larsson, 2010-2011 Dramaledare för barn och ungdomar, Dramapedagog/dramaregissör Beatrice Jansson Johansson, 2006
Erfarenhet

Jag har arbetat som museipedagog och utvecklat normmedvetena koncept för olika museer, som projektledare inom civila samhället där jag bland annat utvecklat vad som idag är Linköpings Regnbågsvecka och som dramaledare för barn och ungdomar. Genom åren har jag utbildat lärare i normmedvetenhet kopplat till deras ämnen, skrivit texter om allt från hiv till kortfilmer och arrangerat utställningar om skönhetsideal samt har över 100 föreläsningstimmar bakom mig.

 

Jag är knuten till Linköpings universitet där jag arbetat som forskningsassistent och är verksam som arvoderad lärare. Mina forskningsområden är additiva kulturarvspraktiker, konstruktionen av homosexualitet och inomspektrala maktstrukturer.

Övrigt

Mer info om mig finns på min profil på Linkedin. Jag är ansluten till Författarcentrum ÖstBranschorganisationen Mångfaldsföretagarna,  svenska ICOM,  och Publicistklubben.

MI-Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsstil som används för att hitta motivatorer i ett förändringsarbete.

Jag använder MI på två sätt, dels som metodutvecklingsverktyg och dels som processledningsverktyg i förändringsprocesser.

LFA - Logical Framework Approach

Är en metod inom Mål- och resultatstyrning som handlar om hur du skapar ett projekt/verksamhet som går genom hela cykeln från idé till utvärdering.

Jag använder LFA för att kvalitetssäkra projekt och utveckla verksamhet.

NVC - Non Violent Communication

Är en samtalsstil som används för skapa empatisk och ärlig kommunikation.

Jag använder NVC på två sätt, dels som metodutvecklingsverktyg och dels som processledningsverktyg i förändringsprocesser.

Normmedvetet pedagogiskt förhållningssätt

Normmedvetenhet handlar om att se hur normer påverkar oss på olika sätt och vilka normer som bidrar med positiva respektive negativa konsekvenser.

Jag använder normmedvetenhet som en pedagogisk utgångspunkt.

Diskursanalys

Diskursanalys handlar om att förstå hur saker sitter ihop och vilka resultat det ger.

Jag använder diskursanalys för att förstå världen och sammanhanget som kunden befinner sig i.
Drama & Teater

Drama är metoden, teater är det som sker på scenen.

Som utbildad drama- och teaterledare jobbar jag med drama och teater för att kunna diskutera och behandla svåra frågor, skapa sammanhållning i en grupp och öva på till exempel bemötande.