Arbetsvärlden: Diskriminering störst i könssegregerade yrken