Fotografisk Tidskrift: Den manliga baken passerar algoritmernas censurfilter

Foto: Erik Lundback