Opulens: Global nätneutralitet inte möjlig i en odemokratisk värld