Handbok i inkluderande kommunikation

Som representant för RFSL Linköping var jag med och hjälpte Stångåstaden att ta fram en handbok för inkluderande kommunikation.