Project name:

Hedersguiden

Project description:

År: 2015 Uppdragsgivare: RFSL Linköping Tjänst: Processledning och produktion av manual. Vad: En manual för yrkesverksamma om HBTQ och Heder, främst riktat till de som arbetar med socialverksamhet. Gjort som en A3 affisch att ha i personalrummet. Grafisk form: Zakarias Österling.