Hedersguiden

År: 2015
Uppdragsgivare: RFSL Linköping
Tjänst: Processledning och produktion av manual.
Vad: En manual för yrkesverksamma om HBTQ och Heder, främst riktat till de som arbetar med socialverksamhet. Gjort som en A3 affisch att ha i personalrummet.
Grafisk form: Zakarias Österling.