Öppenhetsdoktrinens konsekvenser

RFSL Linköping
2012
Ledde ett projekt och skrev en utredning där vi undersökte kunskapsläget kring HBTQ och heder samt RFSL Linköpings relation till det.