Stina Nilson

År: 2016
Uppdragsgivare: Friluftsmuseet Gamla Linköping
Tjänst: Framtagande av utställningstext om Stina Nilson till personmuseet Villa lugnet. Tidigare har jag även gjort researcharbete kring Stina Nilson samt tagit fram ett pedagogiskt koncept.