OM:

Jag är ena halvan av Curatorsduon OM:, tillsammans med Karolina Nilsson.

Vi har bland annat producerat utställningar för Galleri Kronan/KiFiN.

En fråga om tolkning. Livet alltså…
År: 2016
Uppdragsgivare: KiFiN
Tjänst: Utställning där fem konstnärer fick tolka varsin berättelse från en äldre HBTQ-person, berättelserna fanns med som audioinslag och hade samlats in av Arbetets museum som vi även samarbetade med kring utställningen. Även programverksamhet.

Anna Lång
År: 2015
Uppdragsgivare: KiFiN
Tjänst: Separatutställning med Anna Lång vid Norrköping Pride. Även programverksamhet.

Ordkonst
År: 2014
Uppdragsgivare: KiFiN
Tjänst: Utställning med fyra poeter som tolkade fyra klassiska verk. Dikterna trycktes kapa och verken projekterades på väggen. Även programverksamhet. I samarbete med Norrköpings konstmuseum.

Men hur ser du ut egentligen!?
År: 2013
Uppdragsgivare: KiFiN.
Tjänst: Utställning där 10 konstnärer fick i uppdrag att tolka titeln i en utställning om skönhetsideal. Även programverksamhet.