Vem är du, vem vill du vara? /Vem är jag, vem vill du vara?

Metodutvecklingsprojekt för RFSL Linköping, Linköpings kommun och Östergötlands museum där jag genomförde workshops med ungdomar i dels skolor och på en fritidsgård och tog fram en förstudie. 2013-2016.