Utbildar

Föreläsare och utbildare med lång pedagogiskt erfarenhet av bland annat museipersonal, ungdomsgrupper, universitetsstudenter och yrkesverksamma inom bland annat skolan och vården.