Emil Åkerö är en ny och inspirerande bekantskap som lyfter HBTQ från ett historiskt och inspirerande plan. Emil är kunnig och förmedlar sig på ett ledigt sätt till åhörarna samtidigt som ett stort mått av lärande ges till åhörarna. Smart att lägga in Quiz som ett lärande i föredraget.

Emil är lätt att få kontakt med och har verkligen levt upp till våra förväntningar. Prova och låt er inspireras av Emil.