”När jag läst boken blir jag både glad och tacksam. Jag har länge letat efter en bok som kan stötta pedagoger i arbetet med högtider, religion och kultur i förskolan – och nu finns den! Författarna ger oss en bok som gör religion och kultur till något lustfyllt och konkret snarare än ängsligt och fyrkantigt – som jag har väntat på just det!”