Författare: Emil Åkerö
Grafisk formgivning: Marcus Tallberg
Omslagslayout: Marcus Tallberg
Illustrationer: Marcus Tallberg & Anja Würz
Korrekturläsare: Jens Malmkvist
Förlag: Tallbergs Förlag
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
Handling: Se bild nr 2
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
Omdöme: Emil Åkerö har skrivit en bok som behövs. Jag ser den som ytterst angelägen för många föräldrar ( och anhöriga) till HBTQ-barn, som till dags dato saknat en bok med kunskap och support i att vara den som ser på.
Här finns massor av fakta och således en hel del att lära sig. Författaren låter HBTQ-föräldrar berätta sin historia, dela med sig av sina erfarenheter samt komma med tips. Boken bjuder på metoder och övningar i att hantera sina känslor under resan med sitt HBTQ-barn. Här finns också en gedigen litteraturlista för den som vill läsa mera.
Den här boken är lättläst och har en tilltalande layout, med faktarutor och fina illustrationer. Vidare upplever jag boken som välskriven och genomarbetad, vilande på vetenskaplig grund. Det här är en handbok värd namnet och jag önskar att alla som ser på läser den.
Till dig som ser på får utan tvekan full kanna, ☕☕☕☕☕ samt en rejäl 🍰 för sina fina illustrationer.
🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈