Utbildar

Utbildare

Jag är en erfaren pedagog och föreläsare som utbildar och undervisar yrkesverksamma inom skolan, museer och inom vården; jag är även anlitad för att undervisa och föreläsa för studenter och elever på olika nivåer.

När jag gick på gymnasiet utbildade jag mig till teater- och dramalärare för barn- och ungdomar och har jobbat med olika ungdomsgrupper i olika sammanhang. Inom normmedvetenhet är jag utbildad av Kevin Kumashiro, inom Bryt!-materialet och RFSLs utbildarutbildning. Som pedagog har jag även jobbat som musiepedagog och undervisat på universitetsnivå, min främsta kompetens är att använda kulturella gestaltningar för att diskutera normer. En workshop ta en timme eller en hel dag, det bestäms tillsammans med kunden och upplägget skräddarsys efter kundens behov och förutsättningar.

Jag håller workshops inom:

  • Hur kulturarvsinstitutioner kan arbeta med frågor kring identitet, sexualitet och kön
  • Hur du som redan är bra på att jobba med dessa frågor kan jobba vidare
  • Makt och normer inom grupper - inomspektrala maktstrukturer
  • Hur du som jobbar med ungdomar kan arbeta med individbaserat identitetsstärkande arbete