Koncept

Konceptutvecklare

 Från din idé till praktisk verklighet
Behöver du och din organisation ta en idé vidare så att den faktiskt också blir av? Vet ni inte hur ni ska göra eller var ni ska börja? Jag har flera års erfarenhet av att utveckla koncept, framför allt inom kulturområdet, såsom filmfestivaler, evenemang och utställningar. I arbetet utgår jag från din idé och skapar verklighet utifrån den som når dina mål och förväntningar.

Koncept jag gjort