Metoder

Metodutvecklare

Hur gör vi det vi vill göra?

Jag skapar metoder för er att använda i er verksamhet och för att nå de resultat ni är ute efter. En metod fungerar sällan ensam därför bistår vi även med strategiskt arbete för implementeringen. Klassisk metodutveckling där vi först analyserar situationen, sedan testar och skapar en metod för att lösa den och slutligen levererar en lösning.

Arbetet hämtar och lånar från kända metoder som Mål- och Resultatstyrning, Logical Framework Approach, Motiverande samtal, Bryt! och anpassas till kundens önskemål. Genom metodiken blir det en underhållande  men givande och konstruktiv aha-upplevelse där åhörarna får med sig nya perspektiv och en utgångspunkt för förändring hos individen.

Jag är expert på att skapa metoder där kultur används som utgångspunkt för att diskutera normer, inkludering och identitetsskapande.

I det arbetet uttgår jag utifrån kulturella exempel inom bildkonst, film, litteratur och musik som anpassas till kundens verksamhet och det ämne som berörs. Detta skapar en bredare förståelse för vad  normer är, hur de påverkar individer  och hur de syns i samhället på olika sätt.

 

Metoder jag har tagit fram