Tjänster

Utvecklar

Jag utvecklar koncept och metoder för att föra ut kunskap på ett roligt sätt, arbeta pedagogiskt med identitetsfrågor eller arbeta med inkludering. I mitt arbete utgår jag från kultur som metodisk utgångspunkt med fokus på att skapa förståelse och behållning för de som tar del av det.

Leder

Jag leder samtal, processer och projekt. Det betyder att jag är verksam som moderator  och konferencier där jag leder samtal på scen och/eller håller ihop program; jobbar som processledare i olika former av förändringsarbete hos organisationer och företag samt som projektledare för stora och mindre projekt där jag dels arbetar från idé till slutrapport och dels går in som resurs vid behov. Utöver detta är jag auktoriserad guide i Stockholm och Linköping, vilket innebär att jag tar uppdrag att visa dessa städer för olika grupper.

Utbildar

Föreläsare och utbildare med lång pedagogiskt erfarenhet av bland annat museipersonal, ungdomsgrupper, universitetsstudenter och yrkesverksamma inom bland annat skolan och vården.

Skriver

Jag skriver artiklar, krönikor, recensioner, copy, rapporter och analyser.

Om mig

Emil Åkerö

Emil Åkerö

 

  • Utvecklar, Leder, Utbildar och Skriver om skärningspunkten mellan digitalisering, organisering och kulturarv.
  • Expert på hur samkönad sexualitet, begär och identitet har gestaltas inom kulturen.
  • Filosofie Magister i Konstvetenskap och visuell kommunikation samt Filosofie Master i Kultur- och mediagestaltning.
  • Har en bakgrund som forskningsassistent, dramaledare, museipedagog och projektledare.
Läs mer om mig här.

Vad jag har gjort

Rowling kan inte hantera sitt queerkapital

Högtidsboken – Fira och filosofera tillsammans!

2019 kom min senaste bok, Högtidsboken - Fira och filosofera tillsammans! Skriven tillsammans med Johanna Ivarsson och Karin Salmson.
Köp Högtidsboken här!

Mina kunder

Vad har mina kunder sagt?

Emil Åkerö talade om hbtq på ett inspirerande, kunnigt och roligt sätt. En fick delta i ett quiz med hbtq-litteratur genom tiderna där han vävde in mycket kunskap. I och med att vi först diskuterade i grupp och Emil sen gick igenom blev det extra lärorikt.Vi rekommenderar Emil varmt!

Anna Hallberg, Svensk Biblioteksförening Sydost

Emil Åkerö är en ny och inspirerande bekantskap som lyfter HBTQ från ett historiskt och inspirerande plan. Emil är kunnig och förmedlar sig på ett ledigt sätt till åhörarna samtidigt som ett stort mått av lärande ges till åhörarna. Smart att lägga in Quiz som ett lärande i föredraget.

Emil är lätt att få kontakt med och har verkligen levt upp till våra förväntningar. Prova och låt er inspireras av Emil.

 

Lisa Lundqvist, Regionbibliotek Kalmar län.

Quiz var helt fantastiskt. Såg ut som en tidsutfyllnad på papperet men visade sig vara otroligt underhållande och lärorikt och Emil var väldigt karismatisk att lyssna på.

 

Deltagare vid HBTQ-litteraturquiz, Regionbibliotek Kalmar län.

 

Föreläsningen var mycket intressant med relevanta exempel och nya perspektiv. De flesta deltagarna uppgav att de lärde sig massor och själv satt jag och njöt av föreläsningen. Vi från Umepride är mycket nöjda och hoppas att vi kanske kan samarbeta flera gånger i framtiden. Det kändes även mycket lyxigt att kunna styra innehållet i föreläsningen så mycket och att vi fick exakt det vi hade avtalat om. Vi är väldigt nöjda och hoppas vi får nöjet att samarbeta med dig igen.

 

Umepride

Intressant och lärorikt! Älskar allt som har med konst att göra så därför tog man in mycket! Kommer gärna tillbaka

Jag tyckte diskutionerna var intressanta och roliga. Emil var bra! Man lyssnade på honom och det var aldrig tråkigt. Bra val av tavlor.

Jag tycker visningen var bra. Bra att guiden inte bara konstaterar faktan utan också ställer dem i motsättning till, dagens samhälle, fördomar. Jag uppskattar också att han sätter konsten i ett historiskt perspektiv, samt jämför med idag, och förutspår hur framtidens konst kommer att se ut inom samma genre. Mycket lärorikt!

Jag tror min syn på samhället har ändrats.

Östergötlandsmuseum (från elevutvärderingar)

Emil Åkerö har studerat ett av Friluftsmuseet Gamla Linköpings museihem ur ett normkritiskt perspektiv. Resultatet mynnade ut i ett normkritiskt skolprogram, där Emil Åkerö tar upp frågor som kön, normer och identitet.
Programmet har främst riktat sig till gymnasiet.

De nya perspektiv som Kuppproduktion har bidragit med kommer museet att ha nytta av även i övrig verksamhet.

Vi har blivit än mer uppmärksammad på vilka olika sätt vi förmedlar historia och ur vems perspektiv vi tar avstamp i

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Vi strävar efter att vår pedagogiska verksamhet på Flygvapenmuseum ska kännas angelägen och aktuell. Då känns det självklart att vi ska vara en arena där vår publik kan problematisera samhällets och sina egna normer i ett större sammanhang. Vi upplever att vi med hjälp av det pedagogiska koncept som Kuppproduktion har arbetat fram åt oss, har fått nya verktyg att göra just detta. Vi kommer att använda konceptet som underlag till ett nytt skolprogram, men kan också använda oss av delar av konceptet i alla typer av visningar som vi erbjuder, genom att förstärka vissa ämnen och frågor.

Flygvapenmuseum

Vår ganska blandade personalgrupp av pedagoger, tekniker, antikvarier, arkivarier och chefer upplevde dagen om normer och normkritik som intressant och tankeväckande.

Några tyckte att förmiddagens fakta- och teorigenomgång gav mest, medan andra kände sig mer hemma i övningarna och diskussionerna som följde.

Vi har redan jobbat en del med liknande frågor, ändå satte dagen igång många nya funderingar och många tyckte att dagen tog slut för fort.

Nu är det upp till oss att fortsätta jobba praktiskt och diskutera hur vi kan gå vidare på inslagen väg.

Eskilstuna Stadsmuseum

Likabehandlings föreläsning/workshop var mycket givande. Det var väldigt positivt (TYCKER JAG) att det var just Emil som höll i det. Detta tillfälle väckte många nya tankar hos mig och andra. Det var synd att vi var inte så många där.”

”Samtals grupperna blev intressanta för att vi själva då passade på att ta upp just andra ämnen inom området så som religon kränkning, funktionshinder bla.”

För att sammanfatta, så verkade det som om deltagarna gillade upplägget med blandningen workshop/föreläsning. Vissa hävdade att de kommit så långt att det inte gav dem något nytt. Detta kan diskuteras då reflektion krävs hela tiden och att tro att man är färdig kan väl bli lite kontraproduktivt.

Kristianstad kommun

Du är mycket insatt och kunnig i ämnet. Du är duktig att stå inför en grupp och prata och berätta.
Det var en strukturerad och intressant genomgång.
Bra att du skiftar mellan tavlan, power point , filmer och praktiska moment.
Vi är mycket nöjda!

Västerviks Gymnasium