fbpx

Utbildningar och föreläsningar om regnbågsfrågor

Till dig som ser på – Stöd för anhöriga till HBTQ-personer


Utifrån min bok Till dig som ser på pratar jag om situationen för den är anhörig eller står nära en (ung) HBTQ-person. Det blir både fakta och forskning blandat med de intervjuer jag har gjort i boken och så visar jag de metoder och övningar som jag har tagit fram och hur du kan använda dem för att hantera oro, skapa ett öppet klimat och fokuserar på det du gör bra

Att möta anhöriga till HBTQ-personer

Utifrån boken Till dig som ser på så pratar jag om kunskap och verktyg för de som i sin yrkesroll möter anhöriga och de som står nära en HBTQ-person. Hur hanterar vi oron? Vad säger forskningen? Hur ser ohälsan ut hos unga HBTQ-personer? Det är ämnen jag går igenom och visar på de modeller och övningar jag har skapat i boken och hur du som yrkesverksam kan använda dem. Hör av dig via formuläret nedan med din förfråga

Anhörigskap

Relationer är något vi befinner oss i och är komplexa skeenden, ett anhörigskap är ett exempel på ett sådant skeende men också något som fylls med mycket förväntningar och föreställningar. Utifrån de material jag har tagit fram om anhörigrollen pratar jag om anhörigskap och begrepp som hör samman med det. Jag går även igenom övningar och metoder man kan använda för att prata om olika delar av ett anhörigskap.

Makt inom grupper

En grupp eller en rörelse är ofta ett spektrum där det ryms flera olika sorters grupper, mål- och intressekonflikter. Genom att prata om detta och jobba med gruppens olika delar och hur makt fördelar sig inom gruppen får vi syn på de strukturer som finns och hur vi kan arbeta med det. Jag både föreläser, utbildar och processleder inom detta och hjälper er gärna.

Representation och stereotypisering


Stereotyper: Vad är stereotypisering och vilka konsekvenser får det?
Representation: Representationsteori utifrån Richard Dyer och Stuart Hall.
Vad är representation och vem kan sägas representera vad?
Mikrohandlingar: förtryck i det lilla formatet. typer av hat och våld och hur de tar sig i uttryck. 
Tokenism: När är någon en representant och när är den en individ.
Kritisk massa: Vad det är och hur det uppstår. 
Bilder och språk: Hur påverkas världen av vilka bilder och ordval vi använder.

Illustrerade utanförskap och kodade meddelanden – Samkönat begär i konsten

I den här föreläsningen går jag igenom historiska exempel på hur samkönat begär har kodats och dolts inom konsten och vad du behöver för att förstå och läsa av dem. Det är en föreläsning om hur samkönat begär har gestaltats under tider då det var förbjudet eller tabu och vilka spår det lämnat efter sig i konsten, i konstnärskapet och livet. Föreläsningen har utgångspunkt i bland annat de svenska konstnärerna Eugène Jansson och Gösta Adrian-Nilsson och den finska illustratören Tom of Finland. Föreläsningen blandar teoretiska resonemang med praktiska exempel samt anekdoter.

Eugène, Gösta och manskropparna

En föreläsning om konstnärerna Eugène Jansson och Gösta Adrian-Nilsson, om deras konst, deras män och deras samtid. Bägge konstnärerna målade nakna män, gärna från marinen och var konsumenter av soldatprostitutionen. Deras konst har helt olika uttryck och de har båda skrivits fram på olika sätt vilket påverkar historieskrivningen kring dem. I den här föreläsningen tittar vi på varför och vad vi kan lära oss av det.

För regnbågsintresserade bibliotek: HBTQ- Vad vet du?

En interaktiv workshop i quizformat som behandlar HBTQ inom litteraturhistorien.
Deltagarna får dela in sig i lag. Första halvtimmen är ett quiz som behandlar HBTQ inom historien ur ett historiskt perspektiv. Den resterande tiden är en föreläsning som presenterar svaren från quizet och ger djupare kunskap kring representation, HBTQ-historia och bemötande samt strategier för bibliotek. Det avslutas med en sammanfattning, öppet för frågor och prisutdelning. Workshopen genomförs digitalt i verktyget Wonder, eller fysiskt på plats, för föranmälda deltagare och kan genomföras både för allmänheten och för personal.

Rulla till toppen