fbpx

Initiera till Implementera

Felen som begås i projekt och processer uppstår oftast i början. Konsulter tas in för att hjälpa till försent och folk blir missnöjda. Det här kan jag hjälpa er med. Här på sidan finns min modell Intitera till Implementera, som visar på en projektplaneringsprocess med fokus på förankring och implementeringsprocess.

Förutom min akademiska utbildning inom konstvetenskap har jag läst kurser och är utbildad inom LFA (Logical Framework Approach), MI (Motiverande samtal), IBA (The Inquiry Based Approach) och kreativa metoder för handledning. Jag har även lång erfarenhet av projekt och av att arbeta i civila sektorn.

Utifrån detta har jag utvecklat min modell som ni ser här bredvid. Men en modell räcker bara en bit, för att kunna ta sig framåt är det ofta bra med externa ögon. Jag vill komma in så tidigt som möjligt i er process och kan hjälpa er med:

  • Initieringsmöten, hur startar vi en projektprocess?
  • Bygga ett idébibliotek och visar hur man kan använda det
  • Idégeneringsworkshop
  • Processledning
  • Implementeringsstrategi, hjälpa er skriva eller leda en workshop med er
  • Second opinion på projektplaner
Rulla till toppen