Skriver

Som skribent är jag inriktad på hur samkönat begär, hbtq, och könsöverskridande gestaltas inom kulturen. Utöver detta skriver jag om skärningspunkten mellan digitalisering, organisering och kulturarv, framförallt hur digitaliseringen har påverkat villkoren för kulturskapande och olika gruppers möjlighet till att organisera sig och sitt kulturarv.

 

Till dig som ser på

 

En handbok för dig som är anhörig till  en hbtq-person

Det här är en bok för dig som ser på att hålla i handen! För vi vet att det kan behövas stöd, både att hitta kunskap och i att sortera känslor. Du som ser på är viktig för HBTQ-personers hälsa. Unga HBTQ-personer är som grupp mer utsatta i samhället och överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa. För att komma till rätta med det behöver vi arbeta med dem som står närmast.

 

I Till dig som ser på finns intervjuer med personer som gjort resan och som delar med sig av sina erfarenheter och tips, här finns också fakta om HBTQ-frågor samt psykisk hälsa, och information och övningar.  Medverkar gör bland andra föräldrar som artisten Anne-Lie Rydé och fotbollsprofilen Glenn Hysén.  Normpsykologen Lina Bodestad, socionomen och psykoterapeuten Anneli Svensson och föreläsaren Camilla Gisslow delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper

Vad läsarna har sagt om Till dig som ser på

Boken är faktaspäckad, men Emil Åkerö skriver så elegant och enkelt att läsningen aldrig blir tung. Jag är imponerad av hur många olika fält han satt sig in i för att kondensera ner till detta. Den här boken borde spridas och läsas av föräldrar till hbtqi-barn/unga brett.

Anna Malmquist, forskare inom hbtqi-området, Linköpings universitet

Hbtq-kunskap för vuxna…
Även om man vill aldrig så väl, så kan det vara svårt att förstå den ungdom man har i sin närhet och som behöver hjälp med att hitta sin unika identitet utanför heteronormen. Till dig som ser på av Emil Åkerö (Tallbergs) är inte bara oerhört informativ och lärorik, den innehåller dessutom utmärkta praktiska övningar.

Pekka Heino, QX Februari 2021.

Författare: Emil Åkerö
Grafisk formgivning: Marcus Tallberg
Omslagslayout: Marcus Tallberg
Illustrationer: Marcus Tallberg & Anja Würz
Korrekturläsare: Jens Malmkvist
Förlag: Tallbergs Förlag
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
Handling: Se bild nr 2
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
Omdöme: Emil Åkerö har skrivit en bok som behövs. Jag ser den som ytterst angelägen för många föräldrar ( och anhöriga) till HBTQ-barn, som till dags dato saknat en bok med kunskap och support i att vara den som ser på.
Här finns massor av fakta och således en hel del att lära sig. Författaren låter HBTQ-föräldrar berätta sin historia, dela med sig av sina erfarenheter samt komma med tips. Boken bjuder på metoder och övningar i att hantera sina känslor under resan med sitt HBTQ-barn. Här finns också en gedigen litteraturlista för den som vill läsa mera.
Den här boken är lättläst och har en tilltalande layout, med faktarutor och fina illustrationer. Vidare upplever jag boken som välskriven och genomarbetad, vilande på vetenskaplig grund. Det här är en handbok värd namnet och jag önskar att alla som ser på läser den.
Till dig som ser på får utan tvekan full kanna, ☕☕☕☕☕ samt en rejäl 🍰 för sina fina illustrationer.
🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈♥️🏳️‍🌈

 

@enkoppenbok

Veckopojkvännen

Under våren 2018 släpptes min roman Veckopojkvännen på Tallbergs Förlag.

Den beskrivs så här av förlaget:

Caspar och David träffas på Linköpings resecentrum till och ifrån olika ställen. Utan att förstå hur eller varför så  dras de till varandra och inleder en relation som får dem att pröva och ifrågasätta sina ideal och bakgrunder.

De kommer överens att pröva att bli pojkvänner för en hel vecka, de flyttar ihop och måste lära känna varandra snabbt. Hur ska deras förhållande forma sig? Vilka konflikter uppstår? Den stora konflikten mellan dem blir snarare hur de ska förhålla sig till omgivningen än till sig själva.

 

Vad läsarna har sagt om Veckopojkvännen

Jag älskar bokens skildringar av de sexuella mötena. […] Boken andra stora tillgång är en levande interaktion mellan två homosexuella (män)niskor som försöker hitta fram till en gemensam relation. Det blir så tydligt med svårigheterna i relationsskapande där vi upprepar många av våra tidiga beteendemönster, vill ha trygghet och frihet, utrymme och vara behövd. Därtill har vi hela det individualistiska och postmoderna samhället att förhålla oss till. Mitt i allt detta uppstår kärlek, konstruktion eller inte. När den finns där måste vi oss förhålla oss till det och se om där finns något bortom förälskelsen.

Läs hela recensionen på Suzann Sexeducator 

Suzann Larsdotter

Jag tycker att boken är välskriven och fin. Man bryr sig om karaktärerna och lär snabbt känna dem. Jag tror att det kan vara en viktig komma ut-bok för unga män och det känns som en genre som behövs.

Jessica Eek

En fantastisk läsupplevelse. Jag kunde inte sluta läsa. Så vacker.

Ina Nyberg Gruffman

Högtidsboken - Fira och filosofera tillsammans!

Sommaren 2019 släpptes metodboken Högtidsboken, som jag har skrivit tillsammans med Karin Salmson och Johanna Ivarsson.

Den beskrivs så här:

Vill du fira högtider som du inte har firat förut? Vill du hitta nya roliga sätt att arbeta inkluderande? Vill du ha fantasifulla förslag för att uppmärksamma viktiga årsdagar? 

Barn tänker stora tankar och ställer stora frågor. Gemensamt för många olika högtider, både religiösa och kulturella, är att de ger oss möjlighet att filosofera tillsammans. Det kan vara kring tacksamhet, barns rättigheter, ljusets återkomst på våren eller en bra skörd. Att uppmärksamma olika högtider är ett sätt att fira den mångfald som finns i Sverige. Den här boken vill inspirera till hur vi kan göra vardagen festlig och inkluderande!

Vad läsarna har sagt om Högtidsboken

”Högtider är så starkt förknippad med traditioner och förväntan. Vi gör mycket i förskolans verksamhet kopplat till just traditioner. Vi behöver stanna upp och fundera vilka högtider vi har och fråga oss varför. Idag lever vi i ett samhälle i ständig förändring och förskolan är en viktig del av det. Den här boken är ett utmärkt stöd för pedagoger för att få en förståelse av vilka traditioner vi har och vilka som vi behöver förändra. Den är full av tips och kreativitet. Så bra.”

Anette Bergmasth, rektor

”Det jag uppskattar med Högtidsboken är att jag får lättare fakta som tillsammans med övningar sätter religiösa traditioner och uttryck, eller historiska temadagar, i ett enkelt och vardagsnära sammanhang. Författarna har helt enkelt hittat högtidens kärna, eller något uttryck eller attribut att bygga övningar och samtalsfrågor kring. Detta sätt att arbeta med högtiderna innebär att vi arbetar med de mjuka värdena i läroplanen i form av värdegrund, livskunskap, existentiella frågor och emotionell kompetens.”

Marie Andersen, lärare och församlingspedagog

”När jag läst boken blir jag både glad och tacksam. Jag har länge letat efter en bok som kan stötta pedagoger i arbetet med högtider, religion och kultur i förskolan – och nu finns den! Författarna ger oss en bok som gör religion och kultur till något lustfyllt och konkret snarare än ängsligt och fyrkantigt – som jag har väntat på just det!”

Matilda Herman, pedagogisk utvecklingsledare

”Högtider är så starkt förknippad med traditioner och förväntan. Vi gör mycket i förskolans verksamhet kopplat till just traditioner. Vi behöver stanna upp och fundera vilka högtider vi har och fråga oss varför. Idag lever vi i ett samhälle i ständig förändring och förskolan är en viktig del av det. Den här boken är ett utmärkt stöd för pedagoger för att få en förståelse av vilka traditioner vi har och vilka som vi behöver förändra. Den är full av tips och kreativitet. Så bra.”

Anette Bergmasth, rektor
Support Emil Åkerö on Patreon!