fbpx

Utbildningar och föreläsningar om kulturarv

Föreläsningar

Illustrerade utanförskap och kodade meddelanden – Samkönat begär i konsten

I den här föreläsningen går jag igenom historiska exempel på hur samkönat begär har kodats och dolts inom konsten och vad du behöver för att förstå och läsa av dem. Det är en föreläsning om hur samkönat begär har gestaltats under tider då det var förbjudet eller tabu och vilka spår det lämnat efter sig i konsten, i konstnärskapet och livet. Föreläsningen har utgångspunkt i bland annat de svenska konstnärerna Eugène Jansson och Gösta Adrian-Nilsson och den finska illustratören Tom of Finland. Föreläsningen blandar teoretiska resonemang med praktiska exempel samt anekdoter.

Eugène, Gösta och manskropparna

En föreläsning om konstnärerna Eugène Jansson och Gösta Adrian-Nilsson, om deras konst, deras män och deras samtid. Bägge konstnärerna målade nakna män, gärna från marinen och var konsumenter av soldatprostitutionen. Deras konst har helt olika uttryck och de har båda skrivits fram på olika sätt vilket påverkar historieskrivningen kring dem. I den här föreläsningen tittar vi på varför och vad vi kan lära oss av det.

Kvinnan som konstnärinna – Gömd eller glömd?

Sedan kvinnor i slutet av 1880-talet släpptes in på Konstakademin har den brukskonst som kvinnor ofta stått för setts ner på och ifrågasatt. Samtidigt ser vi en tendens där fler och fler kvinnliga konstnärer från sekelskiftets början har återupptäckts och fått ett konstnärligt erkännande under 2000-talet. Föreläsningen sätter ihop allt detta och förklarar hur det hänger ihop genom exempel och bilder

Representation och stereotypisering

Stereotyper: Vad är stereotypisering och vilka konsekvenser får det?
Representation: Representationsteori utifrån Richard Dyer och Stuart Hall.
Vad är representation och vem kan sägas representera vad?
Mikrohandlingar: förtryck i det lilla formatet. typer av hat och våld och hur de tar sig i uttryck. 
Tokenism: När är någon en representant och när är den en individ.
Kritisk massa: Vad det är och hur det uppstår. 
Bilder och språk: Hur påverkas världen av vilka bilder och ordval vi använder.

Högtidsboken – Fira och filosofera tillsammans!

Högtidsboken – Fira och filosofera tillsammans! är skriven i samarbete med Johanna Ivarsson och Karin Salmson. Boken bygger på att uppmärksamma utvalda högtider och speciella dagar från olika de fem världsreligionerna, de fem svenska nationella minoriteterna och FN-dagar bland annat. Varje kapitel har en faktatext, en övning och filosofiska frågor. Boken utgår från läroplanen för grundskolan och är framtagen tillsammans med olika representanter och experter. I den här föreläsningen är utgångspunkten hur boken bygger på och förklarar kulturarv genom historiebruk.

Digitalt kulturarv – skapande i en ny tid

Som skribent har jag i flera år följt och skrivit om fandomkulturen och hur kulturarv skapas på internet. I mina föreläsningar pratar jag om hur det påverkar villkoren för kulturproduktion, hur det påverkar kulturarvet och dess institutioner och vad vi kan se i framtiden.
Fandomkulturen – när fansen fick makten
Plantskola eller plagiat – skapande på en digital arena
Skrivande och digitaliseringen

Utbildningar

För regnbågsintresserade bibliotek: HBTQ- Vad vet du?

En interaktiv workshop i quizformat som behandlar HBTQ inom litteraturhistorien.
Deltagarna får dela in sig i lag. Första halvtimmen är ett quiz som behandlar HBTQ inom historien ur ett historiskt perspektiv. Den resterande tiden är en föreläsning som presenterar svaren från quizet och ger djupare kunskap kring representation, HBTQ-historia och bemötande samt strategier för bibliotek. Det avslutas med en sammanfattning, öppet för frågor och prisutdelning. Workshopen genomförs digitalt i verktyget Wonder, eller fysiskt på plats, för föranmälda deltagare och kan genomföras både för allmänheten och för personal.

Den Homosexuella som den Andre – Att göra en svensk bög

I den här utbildningen pratar vi om HBTQ i relation till idéer om svenskhet och nation med fokus på kulturarv och hur kulturarvsinstitutioner kan tänka för att förhålla sig till detta.

Additativa kulturarv – Separatistiska Kulturarv – Integrerade Kulturarv


När en subkulturell/minoritetsorienterad grupps kulturarv lyftes in i majoritetens försvinner en del på vägen. I den här utbildningen så fokuserar vi oss på varför, var det tar vägen istället och strategier för kulturarvsinstitutioner att använda sig av för att förhålla sig till detta.

Rulla till toppen