fbpx

Jag leder processer, projekt och samtal

Initierings- och förankringsprocesser

Något av det viktigaste när man vill starta en ny verksamhet, ett projekt eller utveckla sin verksamhet är att förankra sin idé. Vill medlemmarna eller kunderna ha det här nya projektet och dess slutresultat? Vad är egentligen det bästa slutresultatet? Jag hjälper er i er initieringsfas och processleder er genom förankringen för att en så tydlig bild av läget som möjligt.

Kartläggningar och förstudier

Om man behöver få en överblicksbild över en situation eller behov är det bra att börja med en kartläggning och/eller en förstudie där man testar och undersöker en fråga. Jag hjälper er reda ut vad det är ni vill undersöka och hur och kan sedan genomföra en kartläggning och/eller förstudie eller hjälpa er göra det.

Processleda förändring- och utvecklingsarbete

Jag jobbar med mål- och resultatinriktade processledningar där förändring är det centrala. Även om arbetet är processivt är det alltid inriktat på att ge konkreta resultat. Mål ska vara mätbara och kunna ge resultat på flera nivåer, detta är också något jag kan hjälpa er med att skapa. Jag kallar det jag gör för att vara förändringsguide, jag guidar er till den förändring ni behöver.

Från initiera till implementera

Jag kan hela process- och projektkedjan och kan hjälpa er att gå från tanke till implementerad verksamhet.

Projektledning och projektstöd

Jag är en van projektledare som har arbetat med både långa och korta projekt och med både event, samordning och produktion av metodmaterial. En del projekt har jag skapat från grunden och en del projekt har jag kommit in i senare. I bagaget har jag ett antal projektansökningar och jag har är utbildad i Logical Framework Approach vilket är en metod för ansökan och redovisning som används av bland annat SIDA och folkhälsomyndigheten. Jag kan hjälpa er starta ert projekt genom en workshop, hjälpa er skriva en ansökan, leda ert projekt eller vara bollplank till er.

Moderator

Med ett personligt och avslappnat tilltal så leder jag samtal eller gör intervjuer, jag har erfarenhet av att prata om skilda ämnen inför både liten och stor publik.

Turer

Vill du hyra en auktoriserad turistguide i Stockholm eller en van museipedagog? Boka mig. Läs mer på www.arttourssthlm.com och www.queertourssthlm.com

Vad jag har gjort tidigare:

Blockhusuddens sommarnöjen och i Blåmålarens fotspår, Thielska Galleriet, 2020-

Konceptutveckling och genomförande av guidade turer om Blockhusudden och Eugène Jansson.

Stöd i insamlingsprocess. Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, 2019


Processledning för arbetsgrupp i arbetet att samla in HBTQ-historia i Helsingborg.

Me, Myself and I, RFSL Linköping, Linköpings kommun och Östergötlands museum, 2016


Jag var processledare för den förstudie, där vi träffade ungdomar på fritidsgården Berga Slottet i Linköping och genomförde workshops med fokus på identitet, heder och hur de förhöll sig till den fysiska platsen. Resulterade i en rapport.

Vem är du – vem vill du vara?, RFSL Linköping och Linköpings Konsthall Passagen, 2013

Jag var ute på olika skolor i Linköping och gjorde workshops tillsammans med ungdomarna om identitet. Bilderna presenterades tillsammans med RFSL Ungdoms projekt 1000 bilder – 1000 ord på Linköpings Konsthall Passagen.

Rulla till toppen