fbpx

Jag leder…

Processer
”Vi gör en massa saker men når inte tillräckligt bra resultat.” Känner du igen dig? Genom övningar och workshops vänder jag upp-och-ner på problematiken och hjälper dig att hitta nya infallsvinklar. Jag är din idéspruta och vitamininjektion för att komma loss när du har kört fast, komma framåt och nå dina mål.

Jag jobbar med mål- och resultatinriktade processledningar där förändring är det centrala. Även om arbetet är processivt är det alltid inriktat på att ge konkreta resultat. Mål ska vara mätbara och kunna ge resultat på flera nivåer, detta är också något jag kan hjälpa er med att skapa. Jag kallar det jag gör för att vara förändringsguide, jag guidar er till den förändring ni behöver.

Projekt
Jag är en van projektledare som har arbetat med både långa och korta projekt och med både event, samordning och produktion av metodmaterial. En del projekt har jag skapat från grunden och en del projekt har jag kommit in i senare. I bagaget har jag ett antal projektansökningar och jag har är utbildad i Logical Framework Approach vilket är en metod för ansökan och redovisning som används av bland annat SIDA och folkhälsomyndigheten. Jag kan hjälpa er starta ert projekt genom en workshop, hjälpa er skriva en ansökan, leda ert projekt eller vara bollplank till er.

Samtal
Med ett personligt och avslappnat tilltal så leder jag samtal eller gör intervjuer, jag har erfarenhet av att prata om skilda ämnen inför både liten och stor publik.

Turer
Vill du hyra en auktoriserad turistguide i Stockholm eller en van museipedagog? Boka mig. Läs mer på www.arttourssthlm.com och www.queertourssthlm.com

Exempel på vad jag kan göra:

  • Processleda förändringsarbete
  • Projekt från initiera till implementera
  • Hyr en pedagog
  • Moderator

Vad jag har gjort tidigare:

Blockhusuddens sommarnöjen och i Blåmålarens fotspår, Thielska Galleriet, 2020-
Konceptutveckling och genomförande av guidade turer om Blockhusudden och Eugène Jansson.

Stöd i insamlingsprocess. Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, 2019.
Processledning för arbetsgrupp i arbetet att samla in HBTQ-historia i Helsingborg.

Me, Myself and I, RFSL Linköping, Linköpings kommun och Östergötlands museum, 2016
Jag var processledare för den förstudie, där vi träffade ungdomar på fritidsgården Berga Slottet i Linköping och genomförde workshops med fokus på identitet, heder och hur de förhöll sig till den fysiska platsen. Resulterade i en rapport.

Vem är du – vem vill du vara?, RFSL Linköping och Linköpings Konsthall Passagen, 2013
Jag var ute på olika skolor i Linköping och gjorde workshops tillsammans med ungdomarna om identitet. Bilderna presenterades tillsammans med RFSL Ungdoms projekt 1000 bilder – 1000 ord på Linköpings Konsthall Passagen.

Rulla till toppen