fbpx

Koncept- och metodutveckling

Konceptutveckling

 Från din idé till praktisk verklighet
Behöver du och din organisation ta en idé vidare så att den faktiskt också blir av? Vet ni inte hur ni ska göra eller var ni ska börja? Jag har flera års erfarenhet av att utveckla koncept. I arbetet utgår jag från din idé och skapar verklighet utifrån den som når dina mål och förväntningar.

Metodutveckling

Hur gör vi det vi vill göra?
Jag skapar metoder för er att använda i er verksamhet och för att nå de resultat ni är ute efter. En metod fungerar sällan ensam därför bistår jag även med strategiskt arbete för implementeringen. Jag arbetar utifrån klassisk metodutveckling där vi först analyserar situationen, sedan testar och skapar en metod för att lösa den och slutligen levererar en lösning.

Exempel på vad jag kan göra:

Pedagogiska underlag
Metodunderlag för att arbeta med olika ämnen
Färdiga koncept och konceptplan
Idégenerering
Studiehandledningar
Diskussionsunderlag

Vad jag har gjort tidigare:

Huvudförfattare och redaktör för studiehandledningen Stöd för anhöriga, utvecklad för RSMH tillsammans med ABF och Nka, med fokus på anhöriga till en person med psykisk ohälsa,

Diskussionsunderlag för temakvällar kring anhörigskap. Framtaget tillsammans med ABF och Nka för RSMHs lokalavdelningar.

Hedersguiden, RFSL Linköping, Linköpings kommun och Linköpings stadsmission, 2015


Var ansvarig procesledare för samarbetet mellan de parterna och handledde en projektassistent, tillsammans tog vi fram en manual för yrkesverksamma i form av en A2 affisch som handlar om hur personal som möter målgruppen unga HBTQ-personer som lever i en hederskontext kan agera.  

RFSL Rådgivningen Östergötland, RFSL Linköping, 2015–2016

Tog fram en metod för att bedriva med hivprevention genom GPS-baserade mobilapplikationer för att nå ut till målgruppen Män som har sex med män

Rulla till toppen