fbpx

Normkritik på museum och kulturinstitutioner

Efter heteronormen – Homonormativitet och inomspektrala maktstrukturer
Det här är fortsättningskursen för de som kan grunderna inom normkritik och heteronormen. Här pratar vi om normsystem inom grupper, med fokus på HBTQ-spektrumet. Föreläsningen ger en grundläggande förståelse och går även in på hur institutioner kan arbeta med frågan.

Den Homosexuella som den Andre – Att göra en svensk bög
I den här föreläsningen pratar vi om HBTQ i relation till idéer om svenskhet och nation med fokus på kulturarv och hur kulturarvsinstitutioner kan tänka för att förhålla sig till detta.

Additativa kulturarv – Separatistiska Kulturarv – Integrerade Kulturarv

När en subkulturell/minoritetsorienterad grupps kulturarv lyftes in i majoritetens försvinner en del på vägen. I den här utbildningen så fokuserar vi oss på varför, var det tar vägen istället och strategier för kulturarvsinstitutioner att använda sig av för att förhålla sig till detta.

Rulla till toppen