fbpx

Ny bok: Slampans död

Slampans död. En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen (8 april 2024) är en reportagebok som tar avstamp i rapporteringen om att ungdomar idag har mindre sex. Stämmer det verkligen?

Med utgångspunkt i frågan: Vad hände med Samantha från Sex and the City och den sexuella friheten vid 00-talets början?, undersöker Emil Åkerö påståenden, statistik och fakta kring vad sex är och kan vara – och om vi verkligen lider under en sexuell lågkonjunktur eller inte.

Det blir en resa genom föreställningar om dagens unga, samhällsutvecklingen och klimatet, liksom det nära och personliga. Åkerö närstuderar sex som hobby, praktik och självvård och avhandlar dess politiska vikt och vad som händer när det privata avpolitiseras.

Föreläsningar och författarsamtal

Det går att boka författarsamtal och föreläsningar utifrån boken, nedan finns förslag på rubriker och innehåll. Samtliga tider är grunduppskattningar och föreläsningar kan anpassas till efterfrågan. Som grund för arvoden används Författarcentrums arvodeslista.

Föreläsning: Den sexuella lågkonjunkturen – har ungdomar slutat ligga?
Tidsåtgång: 60 minuter
Innehåll:
Utifrån sin bok Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen, pratar Emil om den statistik och rapportering som finns samt de förklaringar som ges kring påståendet att ungdomar har mindre sex än förut. Med humor, forskning och nyfikenhet berättar Emil om hur sexstatistiken är kopplad till större ämnen, men också vilka frågor vi egentligen behöver ställa oss.

Föreläsning: Att möta ungdomar i den sexuella lågkonjunkturen
Tidsåtgång: 90-120 minuter
Innehåll: Utifrån sin bok Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen, pratar Emil om den statistik och rapportering som finns samt de förklaringar som ges kring påståendet att ungdomar har mindre sex än förut. Föreläsningen bryter ner statistik och forskning och kopplar den till även större ämnen som mental ohälsa, världsutveckling och digitalisering. Fokus ligger på hur man kan prata om ämnet och hur olika faktorer påverkar, men också en diskussion om hur vi som vuxenvärld pratar om sex i en snabbt föränderlig tid.

Föreläsning: Rizzos Dilemma, Jungfrutron och dubbelmoralen – Narrativ och myter om kvinnan som slampa
Tidsåtgång: 45–60 minuter
Innehåll: Utifrån sin bok Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen, pratar Emil om hur olika bilder av slampighet framträder genom historien och i nutid när det kommer till diskussioner om kvinnans sexualitet. Moralen och dubbelmoralen löper som en röd tråd mellan sexuell frisinighet och frigiditet, men vissa saker återkommer alltid: det är en balansgång på en spänd lina.

Föreläsning: Från buskarna till Bromma – Män som har sex med män och slampigheten
Tidsåtgång: 45–60 minuter
Innehåll: Utifrån sin bok Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen, pratar Emil om bilden av män som har sex med män och deras relation till slampighet. Det blir en genomgång av olika gestaltningar, relationsformer, forskning samt egna erfarenheter.

Föreläsning: Hur vi pratar med varandra på nätet –  Allt du behöver veta om textuell kompatibilitet
Tidsåtgång: 45–60 minuter
Innehåll: Utifrån sin bok Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen, pratar Emil om begreppet textuell kompatibilitet och den forskning som finns mellan hur vi kommunicerar via internet och anknytningsteori och annan forskning. Detta i sin tur kopplas till relationsskapande, dejting och sexträffar.

Föreläsning: Ingenting försvinner, allt finns kvar? – Sexuella praktiker på internet
Tidsåtgång: 45–60 minuter
Innehåll: Utifrån sin bok Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen, pratar Emil om hur internet påverkar vår syn på sex och sexuella praktiker. Är spridningen av bilder en så stor risk som vi pratat om innan och vilka strategier finns det egentligen kring sex och internet?

Föreläsning: Jakt, presenter och pingis – Myter och strategier kring parbildande
Tidsåtgång: 45–60 minuter
Innehåll: Utifrån sin bok Slampans död – En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen, pratar Emil om olika narrativ och återkommande berättelser när det gäller relationsskapande. Hur påverkar en syn där sex är något som ges bort och relationer skapas genom en jakt vår syn på till exempel samtycke? Vad skulle istället hända om vi började se på sex och relationer som en pingismatch. 

Rulla till toppen