fbpx

Representation och stereotypisering

Stereotyper: Vad är stereotypisering och vilka konsekvenser får det?
Representation: Representationsteori utifrån Richard Dyer och Stuart Hall.
Vad är representation och vem kan sägas representera vad?
Mikrohandlingar: förtryck i det lilla formatet. typer av hat och våld och hur de tar sig i uttryck. 
Tokenism: När är någon en representant och när är den en individ.
Kritisk massa: Vad det är och hur det uppstår. 
Bilder och språk: Hur påverkas världen av vilka bilder och ordval vi använder.

Kostnad: 7500 ex moms.

Rulla till toppen