Identitet & Ansvar

Jag har som princip att inte dela texter som innehåller ordet identitetspolitik. Framförallt använt av borgerliga ledarskribenter som använder det som synonymt för ”rättvisa för grupper jag inte själv tillhör är fel”. Eller vänsterinriktade skribenter som använder det som synonymt för ”Att vara X innebär att du är så här, och därför måste bete dig […]

Identitet & Ansvar Läs mer »