Tjänster

Utvecklar

Jag utvecklar koncept och metoder för att föra ut kunskap på ett roligt sätt, arbeta pedagogiskt med identitetsfrågor eller arbeta med inkludering. I mitt arbete utgår jag från kultur som metodisk utgångspunkt med fokus på att skapa förståelse och behållning för de som tar del av det.

Leder

Jag leder samtal, processer och projekt. Det betyder att jag är verksam som moderator  och konferencier där jag leder samtal på scen och/eller håller ihop program; jobbar som processledare i olika former av förändringsarbete hos organisationer och företag samt som projektledare för stora och mindre projekt där jag dels arbetar från idé till slutrapport och dels går in som resurs vid behov.

Utbildar

Föreläsare och utbildare med lång pedagogiskt erfarenhet av bland annat museipersonal, ungdomsgrupper, universitetsstudenter och yrkesverksamma inom bland annat skolan och vården.

Skriver

Jag skriver artiklar, krönikor, recensioner, copy, rapporter, och analyser.  Sedan december 2015 är jag kulturredaktör för tidningen Allt om diabetes.
Läs mer om vad jag gör!

Vad jag har gjort

Andra saker jag har gjort!

Mina kunder

Vad har mina kunder sagt?

 

Föreläsningen var mycket intressant med relevanta exempel och nya perspektiv. De flesta deltagarna uppgav att de lärde sig massor och själv satt jag och njöt av föreläsningen. Vi från Umepride är mycket nöjda och hoppas att vi kanske kan samarbeta flera gånger i framtiden. Det kändes även mycket lyxigt att kunna styra innehållet i föreläsningen så mycket och att vi fick exakt det vi hade avtalat om. Vi är väldigt nöjda och hoppas vi får nöjet att samarbeta med dig igen.

 

Umepride

Intressant och lärorikt! Älskar allt som har med konst att göra så därför tog man in mycket! Kommer gärna tillbaka

Jag tyckte diskutionerna var intressanta och roliga. Emil var bra! Man lyssnade på honom och det var aldrig tråkigt. Bra val av tavlor.

Jag tycker visningen var bra. Bra att guiden inte bara konstaterar faktan utan också ställer dem i motsättning till, dagens samhälle, fördomar. Jag uppskattar också att han sätter konsten i ett historiskt perspektiv, samt jämför med idag, och förutspår hur framtidens konst kommer att se ut inom samma genre. Mycket lärorikt!

Jag tror min syn på samhället har ändrats.

Östergötlandsmuseum (från elevutvärderingar)

Emil Åkerö har studerat ett av Friluftsmuseet Gamla Linköpings museihem ur ett normkritiskt perspektiv. Resultatet mynnade ut i ett normkritiskt skolprogram, där Emil Åkerö tar upp frågor som kön, normer och identitet.
Programmet har främst riktat sig till gymnasiet.

De nya perspektiv som Kuppproduktion har bidragit med kommer museet att ha nytta av även i övrig verksamhet.

Vi har blivit än mer uppmärksammad på vilka olika sätt vi förmedlar historia och ur vems perspektiv vi tar avstamp i

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Vi strävar efter att vår pedagogiska verksamhet på Flygvapenmuseum ska kännas angelägen och aktuell. Då känns det självklart att vi ska vara en arena där vår publik kan problematisera samhällets och sina egna normer i ett större sammanhang. Vi upplever att vi med hjälp av det pedagogiska koncept som Kuppproduktion har arbetat fram åt oss, har fått nya verktyg att göra just detta. Vi kommer att använda konceptet som underlag till ett nytt skolprogram, men kan också använda oss av delar av konceptet i alla typer av visningar som vi erbjuder, genom att förstärka vissa ämnen och frågor.

Flygvapenmuseum

Vår ganska blandade personalgrupp av pedagoger, tekniker, antikvarier, arkivarier och chefer upplevde dagen om normer och normkritik som intressant och tankeväckande.

Några tyckte att förmiddagens fakta- och teorigenomgång gav mest, medan andra kände sig mer hemma i övningarna och diskussionerna som följde.

Vi har redan jobbat en del med liknande frågor, ändå satte dagen igång många nya funderingar och många tyckte att dagen tog slut för fort.

Nu är det upp till oss att fortsätta jobba praktiskt och diskutera hur vi kan gå vidare på inslagen väg.

Eskilstuna Stadsmuseum

Likabehandlings föreläsning/workshop var mycket givande. Det var väldigt positivt (TYCKER JAG) att det var just Emil som höll i det. Detta tillfälle väckte många nya tankar hos mig och andra. Det var synd att vi var inte så många där.”

”Samtals grupperna blev intressanta för att vi själva då passade på att ta upp just andra ämnen inom området så som religon kränkning, funktionshinder bla.”

För att sammanfatta, så verkade det som om deltagarna gillade upplägget med blandningen workshop/föreläsning. Vissa hävdade att de kommit så långt att det inte gav dem något nytt. Detta kan diskuteras då reflektion krävs hela tiden och att tro att man är färdig kan väl bli lite kontraproduktivt.

Kristianstad kommun

Du är mycket insatt och kunnig i ämnet. Du är duktig att stå inför en grupp och prata och berätta.
Det var en strukturerad och intressant genomgång.
Bra att du skiftar mellan tavlan, power point , filmer och praktiska moment.
Vi är mycket nöjda!

Västerviks Gymnasium

Om mig

Emil Åkerö

Emil Åkerö

När jag gifte mig så gjorde jag det som en överraskande avslutning på ett prideparad inför 800 personer…

  • Filosofie Magister i konstvetenskap och visuell kommunikation
  • Filosofie Master i Kultur- och mediagestaltning
  • Har en bakgrund som forskningsassistent, dramaledare, museipedagog och projektledare.
  • Skriver och pratar om teknikens påverkan på kulturen, hur teknik och utveckling påverkar behandlingen av hiv, om HBTQ och kultur och skärningspunkten dem emellan.
  • Rent akademiskt är jag inriktad på hur samkönat begär som praktik, hbtq, homosexualitet som identitet  och könsöverskridande gestaltas inom kulturen.

 

Läs mer om mig här!