Utbildar

Utbildare

Jag är en erfaren pedagog och föreläsare som utbildar och undervisar yrkesverksamma inom skolan, museer och inom vården; jag är även anlitad för att undervisa och föreläsa för studenter och elever på olika nivåer.

När jag gick på gymnasiet utbildade jag mig till teater- och dramalärare för barn- och ungdomar och har jobbat med olika ungdomsgrupper i olika sammanhang. Inom normkritik är jag utbildad av Kevin Kumashiro, inom Bryt!-materialet och RFSLs utbildarutbildning. Som pedagog har jag även jobbat som musiepedagog och undervisat på universitetsnivå, min främsta kompetens är att använda kulturella gestaltningar för att diskutera normer. En workshop ta en timme eller en hel dag, det bestäms tillsammans med kunden och upplägget skräddarsys efter kundens behov och förutsättningar

Jag håller workshops inom:

 • Hur kulturarvsinstitutioner kan arbeta med frågor kring identitet, sexualitet och kön
 • Hur du som redan är bra på att jobba med dessa frågor kan jobba vidare

Hur vi kan arbeta med makt och normer inom grupper på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Hur du som jobbar med ungdomar kan arbeta med individbaserat identitetsstärkande arbete.

En interaktiv workshop i quizformat som behandlar HBTQ inom litteraturhistorien, framtagen för bibliotek. Deltagarna får dela in sig i lag. Första halvtimmen är ett quiz som behandlar HBTQ inom historien ur ett historiskt perspektiv. Den resterande tiden är en föreläsning som presenterar svaren från quizet och ger djupare kunskap kring representation, HBTQ-historia och bemötande samt strategier för bibliotek. Det avslutas med en sammanfattning, öppet för frågor och prisutdelning.

Föreläsare

Jag har föreläst professionellt sedan 2008 och har över 100 timmar i ryggen. Som föreläsare har jag föreläst på universitet, för yrkesverksamma inom olika discipliner och för ungdomar. Mina föreläsningar handlar främst om skärningspunkten mellan organisering, digitalisering och kulturarv, men mitt specialområde är hur HBTQ-spektrumet gestaltas inom kulturen och om makt inom grupper. Klicka dig vidare genom rullisterna nedan, inom varje rubrik kan jag skräddarsy föreläsningar efter era önskemål.

Jag samarbetar med AthenasBlixtin, Tallbergs Förlag samt Författarcentrum Öst och du kan boka mig även via dem.

Jag håller föreläsningar inom

För den som redan har grundläggande kunskaper inom HBTQ-frågor men som vill lära sig mer har jag en hel del att bjuda på. Något jag framförallt gillar att prata om är narrativ och gestaltning av HBTQ-personer men också det som kallas för inomspektrala maktstrukturer och varför HBTQ är att betrakta som ett spektrum istället för en grupp. Inomspektrala maktstrukturer handlar om makt och normer inom en grupp, det kan vara en arbetsplats, en subkultur, en nationalitet eller en minoritet. Jag pratar om hur de skapas, vad makt och normer är och vad det får för konsekvenser. Naturligtvis pratar vi också om strategier för att arbeta med det. Jag har i första hand inriktat mig på inomspektrala maktstrukturer inom HBTQ-spektrumet.

 • Det bisexuella tåget och andra sagor - vanliga narrativ om HBTQ
 • Homonormativitet och homonationalism - normer inom HBTQ-spektrumet.
 • Varför är inte alla bögar som i Patrik 1,5? – den nya homonormativiteten
 • Den Homosexuella som den Andre - Att göra en svensk bög
 • Kärnor, stjärnor, nätverk och regnbågar - familjer genom tiderna och dess historia

Grunden i normkritisk pedagogik

Föreläsning om grunden i normmedveten pedagogik från dess ursprung och teorier bakom med fokus på förståelse för intersektionalitet/normsamverkan, queer, hetero- och tvåkönsnormen, främlingskap och normalitetsbegreppet.

Normkritisk museipedagogik i praktiken

Workshop med fokus på hur man kan jobba med normer i praktiken, vi utgår från våra erfarenheter men även era egna samlingar och/eller utställningar. Fokus ligger på metodik och praktik istället för teori.

Queert var det här! – En studie av fenomenet med queervisningar och en queerkonstpedagogik i Sverige

En föreläsning utifrån uppsatsen med samma titel; uppsatsen studerar hur ungdomars syn på konst förändras när den presenteras utifrån ett normkritiskt perspektiv samt hur greppet använts på olika museer. Föreläsningen går även igenom queerteorier och hur dessa kan appliceras på konst.

Efter heteronormen – Homonormativitet och inomspektrala maktstrukturer
Det här är fortsättningskursen för de som kan grunderna inom normkritik och heteronormen. Här pratar vi om normsystem inom grupper, med fokus på HBTQ-spektrumet. Föreläsningen ger en grundläggande förståelse och går även in på hur institutioner kan arbeta med frågan.

 

Den Homosexuella som den Andre – Att göra en svensk bög
I den här föreläsningen pratar vi om HBTQ i relation till idéer om svenskhet och nation med fokus på kulturarv och hur kulturarvsinstitutioner kan tänka för att förhålla sig till detta.

 

Additativa kulturarv - Separatistiska Kulturarv – Integrerade Kulturarv

När en subkulturell/minoritetsorienterad grupps kulturarv lyftes in i majoritetens försvinner en del på vägen. I den här utbildningen så fokuserar vi oss på varför, var det tar vägen istället och strategier för kulturarvsinstitutioner att använda sig av för att förhålla sig till detta.

Jag har föreläst och utbildat inom sjukvården men också arbetat som projektledare inom hiv-prevention och arbete kring heder. Genom mitt arbete har jag även djupa kunskaper i ohälsofaktorer och digitalisering. Jag pratar både för sjukvårdspersonal, skolpersonal och för allmänheten.

 • Ohälsa och riskfaktorer hos HBTQ-personer
 • Träffappar - nya arenor för sexuella möten
 • Hiv idag - medicinska och tekniska framsteg
 • HBTQ och Heder - vad kan jag göra i min yrkesroll?
 • HBTQ och makt - normer inom HBTQ-spektrumet och dess effekter

 2018 kom min roman Veckopojkvännen.

Caspar och David träffas på Linköpings resecentrum till och ifrån olika ställen. Utan att förstå hur eller varför så dras de till varandra och inleder en relation som får dem att pröva och ifrågasätta sina ideal och bakgrunder.
De kommer överens att pröva att bli pojkvänner för en hel vecka, de flyttar ihop och måste lära känna varandra snabbt. Hur ska deras förhållande forma sig? Vilka konflikter uppstår? Den stora konflikten mellan dem blir snarare hur de ska förhålla sig till omgivningen än till sig själva.

 

 

Utifrån min roman  så pratar jag och diskuterar med gruppen. Finns det önskemål kan jag även ha skrivövningar och läsa högt. Här är teman jag kan prata om:

 • HBTQ inom litteraturen
 • Att skriva om HBTQ
 • Att skriva och prata om sex
 • Ohälsa hos HBTQ-ungdomar
 • Skrivande och digitaliseringen
 • Makt inom grupper - inomspektrala maktstrukturer

Som skribent har jag i flera år följt och skrivit om fandomkulturen och hur kulturarv skapas på internet. I mina föreläsningar pratar jag om hur det påverkar villkoren för kulturproduktion, hur det påverkar kulturarvet och dess institutioner och vad vi kan se i framtiden.

 • Fandomkulturen - när fansen fick makten
 • Plantskola eller plagiat - skapande på en digital arena
 • Tumblr - Plattform för nördar eller morgondagens museum?
 • Skrivande och digitaliseringen

Högtidsboken – Fira och filsosera tillsammans! är skriven i samarbete med Johanna Ivarsson och Karin Salmson. Boken bygger på att uppmärksamma utvalda högtider och speciella dagar från olika de fem världsreligionerna, de fem svenska nationella minoriteterna och FN-dagar bland annat. Varje kapitel har en faktatext, en övning och en filosofiska frågor. Boken utgår från läroplanen för grundskolan och är framtagen tillsammans med olika representanter och experter. I den här föreläsningen är utgångspunkten hur boken bygger på och förklarar kulturarv genom historiebruk.

Högtidsboken – Fira och filsosera tillsammans! är skriven i samarbete med Johanna Ivarsson och Karin Salmson. Boken bygger på att uppmärksamma utvalda högtider och speciella dagar från olika de fem världsreligionerna, de fem svenska nationella minoriteterna och FN-dagar bland annat. Varje kapitel har en faktatext, en övning och en filosofiska frågor. Boken utgår från läroplanen för grundskolan och är framtagen tillsammans med olika representanter och experter. I den här föreläsningen är utgångspunkten hur boken bygger på och förklarar kulturarv genom historiebruk.

En föreläsning om hur HBTQ har gestaltats inom kulturen rent historiskt och hur normer för samkönat begär har förändrats genom till exempel lagstiftning och samhällelig moral samt varför vissa grupper inom spektrumet har synts mer än andra. Jag har även specifika rubriker inom detta:

 • Från Sapfo till Folkhammar – En odyssé över HBTQ i litteraturen
 • Elaka bögar, tragiska transpersoner och erotiska lesbiska – HBTQ och TV-serier
 • Illustrerade utanförskap och kodade meddelanden – Samkönat begär i konsten
 • Bortom Brokeback Mountain – Filmer om HBTQ och vad de berättar
 • Vilka glasögon använder du? – Hur normer påverkar vår syn på historia