Utvecklar

Har du en idé du inte vet hur du ska förverkliga?

Jag arbetar med metod- och konceptutveckling och kan hjälpa dig.

 Från din idé till praktisk verklighet
Behöver du och din organisation ta en idé vidare så att den faktiskt också blir av? Vet ni inte hur ni ska göra eller var ni ska börja? Jag har flera års erfarenhet av att utveckla koncept. I arbetet utgår jag från din idé och skapar verklighet utifrån den som når dina mål och förväntningar.

Hur gör vi det vi vill göra?

Jag skapar metoder för er att använda i er verksamhet och för att nå de resultat ni är ute efter. En metod fungerar sällan ensam därför bistår jag även med strategiskt arbete för implementeringen. Jag arbetar utifrån klassisk metodutveckling där vi först analyserar situationen, sedan testar och skapar en metod för att lösa den och slutligen levererar en lösning.

Koncept och metoder jag har utvecklat

Vad säger mina kunder?

Emil Åkerö har studerat ett av Friluftsmuseet Gamla Linköpings museihem ur ett normkritiskt perspektiv. Resultatet mynnade ut i ett normkritiskt skolprogram, där Emil Åkerö tar upp frågor som kön, normer och identitet.
Programmet har främst riktat sig till gymnasiet.

De nya perspektiv som Kuppproduktion har bidragit med kommer museet att ha nytta av även i övrig verksamhet.

Vi har blivit än mer uppmärksammad på vilka olika sätt vi förmedlar historia och ur vems perspektiv vi tar avstamp i

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Vi strävar efter att vår pedagogiska verksamhet på Flygvapenmuseum ska kännas angelägen och aktuell. Då känns det självklart att vi ska vara en arena där vår publik kan problematisera samhällets och sina egna normer i ett större sammanhang. Vi upplever att vi med hjälp av det pedagogiska koncept som Kuppproduktion har arbetat fram åt oss, har fått nya verktyg att göra just detta. Vi kommer att använda konceptet som underlag till ett nytt skolprogram, men kan också använda oss av delar av konceptet i alla typer av visningar som vi erbjuder, genom att förstärka vissa ämnen och frågor.

Flygvapenmuseum