Leder

Jag leder samtal, processer och projekt. Det betyder att jag är verksam som moderator  och konferencier där jag leder samtal på scen och/eller håller ihop program; jobbar som processledare i olika former av förändringsarbete hos organisationer och företag samt som projektledare för stora och mindre projekt där jag dels arbetar från idé till slutrapport och dels går in som resurs vid behov.

Utöver detta är jag auktoriserad guide i Stockholm och Linköping, vilket innebär att jag tar uppdrag att visa dessa städer för olika grupper.