Project name:

Linköpings Regnbågsvecka

Project description:

Linköpings Regnbågsvecka

År: 2009-2016
Uppdragsgivare: RFSL Linköping
Tjänst: Initiativtagare, projektledare och programkoordinator.